Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
AVGIFTER

Fiskeavgifter 2022 

Malax Fiskargille slog fast följande årsavgifter 2022 på sitt årsmöte 12.03.2022.

 

Vi förutsätter att varje person som fiskar i våra vatten är medlem i Malax Fiskargille r.f. (för att  bli medlem kontaktar Ni någon i styrelsen, därpå följande årsmöte besluter gällande Ert medlemskap). Endast mantalsskriven person kan anhålla om medlemskap enligt rådande stadgar.

   

Medlemsavgift                                             10 €

_ _ _

 

Fiskevårdsavgift (frivillig)                              12 €

_ _ _

 

Utöver medlemsavgiften betalar Ni följande bragdavgifter:

 

Bragdavgifter                        

-       Ryssja                                               4 €/st.

-       Nät (30m)                                         0,20 €/st.

-       Sikkrok                                              2 €/st.

_ _ _

 

För annan service eller tjänster uppbärs följande avgifter:

 

Användning av slip                                      10 €/dag och gång

Nyckel till servicehuset                                20 €               

Is

-       Yrkesfiskare årsavgift                      60 €

-       Årsavgift för medlem (stor)              30 €

-     Årsavgift för medlem (liten)             15 € (max 150 kg is)

Fiskekort                                                    

-       Årskort (kalenderår)                         12 € (3 nät tillåtet)

-       Sommarkort (3mån.)                         6 € (3 nät tillåtet)

 _ _ _

 

Fiskekort säljs av följande aktörer:

 

Neste Pappadagis

Åminne Stugby

Strandservice

 

_ _ _

 

Obs! Följande priser har justerats på Malax Fiskargille r.f.:s årsmöte 2016: nyckel till servicehuset och priserna för is.

 

Medlemmarna i Malax Fiskargille r.f. ombeds meddela kassören Kent Herrgård (gsm: 050-0868002) ifall man önskar bli fakturerad årsvis för is (30 €/år/medlem eller 15 €/år/medlem).

 

Obs 2! 

Strömmingsfiske med sköten under sikens fredningstid 2021 (fredat område) tillåten, dock bör dessa redskap märkas med en blå flagga, största godkända maskstorlek på sköten är 20 mm och max 2 sköten per fiskare tillåts. 

 

Fiskargillets rekommendation är att gösfiske är tillåtet med 50 mm maskstorlek under tiden 1.9.2021 – 31.5.2022 (Stenskärsfjärden, linjen Rävrumpan - Fårsten, Klockarisskäret -Svartöskatan).

 

Malax Fiskargille r.f. önskar sina samtliga medlemmar ett gott och fiskrikt år!

 

Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 10.4.2022