Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
FISKE ETIK

Hållbart fiske och Fiske etiska regler

Genom att fiska på rätt sätt garanterar vi att fiskebestånden nyttjas på ett hållbart sätt och att det finns fisk också för nästa års fiskesäsong. Fiska inte mer än vad du själv använder, all oskadad fisk och all  fisk som inte fyller minimimåtten släpps tillbaks.

Det är roligt att fiska, men för att fiskresurserna skall räcka till och vi skall kunna njuta av ett rikligt fiske även i framtiden rekommenderar vi Catch and Realese. Riktigt stora gäddor spelar en viktig roll i ekosystemet. De är inte heller mycket till matfisk och en stor gädda går långt utöver dagsbehovet. Dessa stora fiskar ska därför av etiska och biologiska skäl sättas tillbaka. Fotografera och mät dem gärna, men sätt sedan tillbaks dem.

 Sportfiskarens etiska regler

- skaffa behövliga tillstånd för fisket

- fiska på ett sådant sätt att fisken inte vållas onödig skada och så att fisk som inte skall eller får behållas kan släppas tillbaka.

- omdelbart efter fångst avliva fisk som skall behållas

- ta inte upp mer fisk än att det räcker till dagsbehovet

- bedriva sporfisket med hänsynstagande till yrkesfisket och övriga fiskares behov och redskap

- uppträda hänsynsfullt och utan störning

- hålla naturen ren och ta hänsyn till känslig natur

Rör dig förnuftigt på isarna i Malax

Malax Navigationsklubb med ordförande Ralf Runonen i spetsen har i VBL 2.4.2013 publicerat ett nytt sorts sjökort, där strömhål i Malax skärgård har prickats in.

 

 

 

Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 3.8.2018