Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
STYRELSEN

Malax Fiskargille r.f. styrelsen 2022

Ordförande: Tomas Sjöstrand 

Gsm: 050-5763223

E-post: tomas.sjostrand@nimetech.fi


Viceordförande: Hans Köping

Gsm:  050-5110003

E-post:


Sekreterare: Mathias Högbacka

Gsm: 050-5978056

E-post: mahogbac@gmail.com


Kassör: Kent Herrgård

Gsm:  050-0868002

E-post: kent.herrgard@pp.malax.fi


Medlem: Kristoffer Lindell

Gsm: 040-3508449

E-post: -


Ersättare Alf-Håkan Brännudd (samt ersättare verksamhetsgranskare):

Gsm:  050-5844042

E-post:


Ersättare: Conny Storfors

Gsm: 050-5116448

E-post:


Verksamhetsgranskare:

Hans Söderback  045-3467220

Thomas Östman, 050-5981666

Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 10.4.2022