Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
FREDADE OMRÅDEN

Fredade områden och tider

De allmänna fredningsområdena är oförändrade och gäller enligt nedanstående. Fredningen gäller under tiden 1.4-15.6.2022:

  • Båthuset vid Skathagen till Första grynnan till båtbassängen på södra sidan ån
  • Trutörsfladan jämte delar av Söderskärssjön
  • Trutörssund och Trutörskanalen
  • Stenskärsöuran, Lisslongrånpotten och diket däremellan
  • Mattaspotten och förbindelsediket därifrån till öppet vatten
  • Mandas viken och Peiksjön på Långskär samt förbindelsediket dem emellan
  • Hela Perisjossas viken jämte fladan på Yttersta landet

Enligt myndigheternas beslut gäller fredningen inte spinn- och pilkfiske på andra områden än Söderskärssjön och Trutörsfladan.

Allt fiske med nät är förbjudet under perioden 20.10-5.11.2022, vardera dagen inräknad, på östra sidan om den officiella farleden Tjärubådan - Sillgrund - Skaglet. På ett område begränsat i öster av en linje från Rävrumpan (Rävskär) till Fårsten och i norr begränsat av Klockarisskäret och Svartöskatan skall fredningen gälla från 20.10.2022 till isläggningen.

 

Fiskargillets rekommendation är att gösfiske är tillåtet med 50 mm maskstorlek under tiden 1.9.2022 – 31.5.2023 (Stenskärsfjärden, linjen Rävrumpan - Fårsten, Klockarisskäret -Svartöskatan).

 

Är du osäker var fiskeråarna går? Bekanta dig med karttjänsten här som uppgjorts av Korsnäs-Malax fiskeområde.

 

 

 

Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 10.4.2022