Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
AKTUELLT

 

Årsmöte 22.1.2023 kl. 16.00

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt årsmöte 22.1.2023 kl. 16.00 vid Kommungården i Malax, rum 028. Kaffeservering!

Styrelsen


Ishuset stängs

Vi stänger ishuset för vintern onsdag 30.11.2022 kl.17.00, vi har haft huset tillgängligt även vintertid de senaste åren men p.g.a. energipriserna denna vinter så blir kostnaderna för stora.


Fiskets Dag för Barn och ungdomar 25.9.2022

Välkomna!

 

Kalastuksen päivä lapsille ja nuorille 25.9.2022.

Tervetuloa!


Gösfiske

Fiskargillets rekommendation är att gösfiske är tillåtet med 50 mm maskstorlek under tiden 1.9.2021 – 31.5.2022 (Stenskärsfjärden, linjen Rävrumpan - Fårsten, Klockarisskäret -Svartöskatan).


Årsmöte 2021

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt årsmöte 31.1.2021 kl. 15.00 vid Kommungården i Malax, Gillestugan. Corona avstånd beaktas, kaffeservering.

Välkommen, styrelsen


Fiskeriområde - vad är det?

Centralförbundet för Fiskerihushållning har som del av ett projekt för att öka kunskapen om fiskeriområdena gjort en affisch, video och quiz under temat Fiskeriområde - vad är det? Projektet har finansierats av Jord- och skogsbruks-ministeriets fiskevårdsavgiftsmedel och materialet är fritt att använda.

Quiz Vad vet du om fiskeriområden?

 


Märk dina redskap rätt

Centralförbundet för Fiskerihushållnings Märk dina redskap rätt -broschyr har förnyats. Du kan fråga efter broschyren hos ditt regionala fiskarförbund eller fiskerihushållningscentral. Den elektroniska versionen av Märk dina redskap rätt -broschyren hittar du på Ahven.net. Länka gärna till den på dina egna nätsidor.


Gösfiske

Gösfiske tillåtet med 50 maskstorlek under tiden 1.9.2020 – 31.5.2021.


Det lönar sig att släppa en märkt lax tillbaka i havet!

Naturresursinstitutet undersöker överlevnadsgraden bland laxar som släpps tillbaka i havet från pontonryssjor vid Bottniska vikens kust.

Ifall du får en märkt lax, gör så här:

  1. Läs märkets uppgifter och meddela Naturresursinstitutet, ta gärna en bild av märket. Noggrannare instruktioner finns nedan.
  2. Släpp laxen tillbaka att fortsätta sin färd. Då fås mera uppgifter om laxens överlevnad.

Naturresursinstitutet betalar 25 euro för returnerade märken från laxar som fångats i åar eller hav. Det är inte nödvändigt att ta en märk lax som fångst eftersom en ersättning även betalas för frisläppta fiskar vars uppgifter på märket och om fångstplats, och om möjligt fotografi skickas till Naturresursinstitutet.

Enligt rekommendationerna ska man efter att ha tagit uppgifterna släppa laxen tillbaka i vattnet för att man ska få så många observationer som möjligt om laxens vandringsvägar. Det är viktigt att både kommersiella fiskare oh fritidsfiskare skickar uppgifter om märken för att vi ska få så heltäckande data som möjligt från områden både till havs och kring åar och älvar.

I samband med att märket skickas är det viktigt att ange åtminstone tid och plats då fisken fångades. Nyttiga uppgifter är även längd, vikt och fångstredskap. En anmälan om märket på nätet är tillräckligt och då är det inte nödvändigt att skicka märket per post.

Märket kan sändas elektroniskt via blanketten https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki?lang=sv

Eller portofritt till

LUKE
Merkki, 5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Källa: Naturresursinstitutet och FYFF 2.6.2020


Framtidsdiskussioner

 

Österbottens Fiskarförbund uppgör för närvarande en åtgärdsplan för fiskerinäringen i Österbotten för åren 2021 - 2027, dvs. för nästa strukturfondsperiod. Åtgärdsplanen uppgörs med målsättningen att vi skall kunna säkra arbetsplatserna inom fiskerinäringen och vara konkurrenskraftiga framöver.

Fiskarförbundet gjorde 2015 en nulägesanalys över fiskerinäringen i Österbotten och kom med sammanlagt sju förslag till utvecklingsmål för näringen. Många av dessa har även förverkligats de senaste åren. Åtgärdsplanen som vi nu uppgör blir en fortsättning på det tidigare arbetet. Tanken är även att ha nytta av planen i samband med planeringen av ett nytt program för kustaktionsgruppen KAG, och även för arbetet med det nationella åtgärdsprogrammet.

Som en del av arbetet med åtgärdsplanen behöver vi få veta vad ni på fältet har för synpunkter och idéer inför framtiden. Vi inbjuder er därför, fiskare och företagare m.fl. inom fiskerinäringen, till informations- och diskussionsmöten för att planera framtida behövliga åtgärder inom näringen i Österbotten. Mötena kommer att hållas enligt följande tidtabell:

Tisdag 22.10 kl. 18-20, Restaurang Bernys, Replot

Onsdag 23.10 kl. 18-20, Strandis, Larsmo

Onsdag 30.10 kl. 18-20, Kommungården, Malax

Torsdag 31.10 kl. 18-20, Hotel Red&Green, Närpes

 

Annons om mötena kommer att komma i dagstidningarna senare, men ni får gärna anmäla er redan nu till undertecknad på Österbottens Fiskarförbund, tel. 0500 860566. Anmälningarna behövs för att kunna förbereda kaffeserveringen.

                                                                                                                                        Guy Svanbäck


Fiskets dag för barn och ungdomar 29.9.2019

 

 

 

Årsmöte 20.1.2019 kl. 17.00

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt årsmöte 20.1.2019 kl. 17.00 vid kommungården i Malax, Gillestugan. Kaffeservering!

Styrelsen


 

Temadag om certifiering av fisk

Österbottens Fiskarförbund arrangerar en temadag om certifiering av fisk torsdagen den 29 november kl.14-17 på hotell Scandic Waskia i Vasa. Program och anmälningsförfarande i bifogade fil.

Se program här.


Fiskets dag för barn och ungdomar 23.9.2018


Årsmöte 21.1.2018 kl. 16.00

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt årsmöte 21.1.2018 kl. 16.00 vid Kommungården i Malax, Gillestugan. Kaffeservering.

 

Välkomna,

 

Styrelsen

 


 

Enkät om fiskbeståndens tillstånd

Österbottens Fiskarförbund utreder hur fritidsfisket ser ut i Österbotten och hur fritidsfiskarna upplever fiskbeståndens tillstånd och om det förekommer problem i samband med fisket. Enkäten görs som en del av fiskarförbundets projekt 'Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten'. Vi skulle vilja be er att, om möjligt, dela länken till webbenkäten till era medlemmar och fritidsfiskare inom ert område. Givetvis svara gärna på enkäten själva, om ni fiskar på er fritid. Varje svar är värdefullt!

Här en direktlänk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUv7xN_gYwER3qLXB3SsQ1BwSMhqTtnqH4dhLkqT7rWlczPw/viewform

Enkäten hittar man också på fiskarförbundets hemsida www.fishpoint.net

Finskspråkig enkät hittar man här: http://www.fishpoint.net/ajankohtaista

Tack för ert samarbete!

 

Mvh, Marina

 

Marina Nyqvist

Projektchef/planerare

Österbottens Fiskarförbund

Fredsgatan 20

65100 Vasa

Tel: 06 3218 404

Mobil: 050 5272 314

www.fishpoint.net

www.kvarkenfishing.fi


Bästa yrkesfiskare

Naturresursinstitutet (Luke) och Trafiksäkerhetseverket (Trafi) erbujder Er att svara på en frågeblankett för professionella fiskare. Förfrågan är öppet till 24.11.2017. Att svara på blanketten tar mindre än tio minuter. Ni kan svara på blanketten via länken: https://www.webropolsurveys.com/S/67B1D6C467FEA255.par        

Information av forskningen

Luke i samband med Trafi gör i höst 2017 en utredning om nedskräpningen av Östersjön. Utredningen genomförs på finska fiskefartyg som en fortsättning till en tidigare utredning ombord på handelsfartyg.
 
För utredningen intervjuar vi personalen och fyller i frågeblanketter. Uppgifter samlas in från många olika fartyg. Den insamlade informationen är konfidentiell och kan inte kopplas till en viss person, ett visst fartyg eller ett visst företag. Avsikten är att finna frivilliga fiskare för Lukes samverkning, i vilket skapas information om att hur mycket skräp lyftas det upp från havet i fiskenät och trål. Syftet är också att få information av hur mycket fiskeutrustningen förslitas på grund av nedskräpningen och miljöändringen av Östersjön.
 
Intervjuaren kan be att få se detaljer av fiskeområden och -metoden. Den här sammanställningen av uppgifter har ingenting att göra med fiskekvoter och andra tillståndsprocesser.

Projektets bakgrund

RoskatPois! (Bort med skräpet!) är ett projekt för utredning av nedskräpningen av Östersjön. Projektet startades i år och dess målsättning är att utarbeta en vägkarta för en skräpfri marin miljö. Projektet utgår från konstaterandet i Finlands havsförvaltningsplan att det inte finns tillräckligt med information att tillgå om nedskräpningen av den marina miljön. Lukes och Trafis aktuella utredning är en del av ett större projekt som Finlands miljöcentral samordnar och som delvis finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Närmare information

Eila Seppänen, forskare, tfn 029 532 7626, eila.seppanen(at)luke.fi
Tuomas Juhantila, sakkunnig, tfn 029 534 6485, tuomas.juhantila(at)
trafi.fi

 


 

 

Fiskets dag för barn och ungdomar 1.10.2017

Välkomna!

 

Kalastuksen päivä lapsille ja nuorille 1.10.2017

Tervetuloa!

 

 

 

 

 


 

Danfishing 2017

 

Om det finns intresse för att besöka Danfish 2017 så planerar Svanbäck & Ingves en resa dit. Priset är preliminärt 570 €/person/2 personers rum/hytt. Preliminär tidtabell nedan.

 

10.10 Åbo - Stockholm B hytt 2 personer

11.10 Sto-Göteborg-Fredrikshamn - Hotell

12.10 Mässan + hotell

13.10 Hotell-Fredrikshamn-Göteborg - Stockholm

14.10 Åbo-Hem

 

Tilläggsinfo   http://www.danfish.com/dk/

 

Meddela Leif Kaarto så snart som möjligt på e-post eller sms 0500262001 om ni är intresserade.

 


 

Ett fiskekort medföljer Fena

Fena är en ny tidning för den finländska fiskaren. Tidningen utkommer en gång per år och delas ut från vår till höst åt fiskare som under pågående år betalat fiskevårdsavgift för hela året. Med tidningen kommer det mycket önskade fiskekortet. Fiskaren får tidningen hemburen på den sista torsdagen månaden efter att fiskevårdsavgiften betalats.


Kalat.fi erbjuder samlad information om fiskerihushållning

 

Kalat.fi är en ny nätsida som erbjuder information i synnerhet för fritidsfiskare. På sidan kan man få reda på vilka fisketillstånd som behövs samt hur man sköter fiskbestånden. Hittills har informationen varit utspridd på olika sidor, men nu vill man erbjuda all relevant information på en och samma sida. Från sidan kommer man även lätt till fiskets e-tjänster, såsom Kalastusrajoitus.fi och SÄHI, där man gör de elektroniska utplanteringsanmälningarna. Kalat.fi hittas på nätadressen http://kalat.fi/etusivu


Fiske och säljakt

Bästa yrkesfiskare,

Forststyrelsen, förverkligar under tiden augusti - oktober 2017 en enkätundersökning för fiskare och säljägare i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Motsvarande enkät har genomförts för Finska viken år 2016.

Enkäten strävar till att kartlägga viktiga säljakts- och fiskeplatser inom våra havsområden. Avsikten med enkäten är

1) utreda viktiga jakt- och fiskeområden, speciellt på statens allmänna vattenområden och inom Finlands ekonomiska zon,

2) få en uppfattning om användningens intensitet och

3) utreda eventuella utvecklingsbehov.

Enkäten och svaren utgör en viktig bas för planeringen av områdenas kommande användning och nyttjande. Speciellt viktigt är det att kunna påvisa områdenas stora betydelse för närings- och rekreationsverksamhet.  

Till enkäten kommer man via länken http://query.eharava.fi/2068 och enkätblanketten är öppen under tiden 15.8.2017 - 15.10.2017.

För det praktiska genomförandet svarar Antti Nykänen och Mia Vehkaoja från Insinööritoimisto K. Nykänen Oy. Arbetet leds av Forststyrelsens regionala vilt-och fiskeplanerare samt Viltcentralens regionkontor. 

Vi önskar att ni deltar i enkätundersökningen och hjälper att visa hur viktiga Skärgårdshavet och Bottniska viken är för er näring.

Niklas Ulenius

Kalastusmestari / Fiskerimästare

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kalatalouspalvelut

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Fiskeritjänster

PL | PB 236, 20101 TURKU | ÅBO

puh/tel. +358 50 350 8370

niklas.ulenius@ely-keskus.fi |niklas.ulenius@ntm-centralen.fi

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi | www.ntm-centralen.fi/egentliga Finland


Kustens fiskeritjänster informerar

Ansökan om aktörspecifika fiskekvoter för laxfiske inleds

Ansökan om aktörspecifika fiskekvoter inleds hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökningen gäller de kommersiella fiskare som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat överlåtelsebar nyttjanderätt för fiske av lax. Ansökningar om aktörspecifika fiskekvoter för lax bör lämnas in till registratur av NTM-centralen i Egentliga Finland (registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi). Ansökningstiden börjar den 27.3. och tidsgränsen för ansökningen är den 12.5.2017 före kl. 16.15. Ansökningsblankett har skickats till de fiskare som har fått överlåtbara nyttjanderätter för lax från jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mera här!

Ytterligare information ges i NTM-centralerna av:

Aki Koskinen, aki.koskinen@ely-keskus.fi, 0295 023 025.

Lars Sundqvist, lars.sundqvist@ely-keskus.fi, 0295 028 628.


Informationskväll 6..4.2017

 

Projektet ”Tillsammans för bra vatten och miljö (VYYHTI)” arrangerar en Informationskväll om strand- och vattenvård 6.4 kl. 18.00 (kaffeservering från 17.30) Vid Kvarkens båtmuseum i Malax, Åminnevägen 433.

 

Se även bifogat program!


Välkommen!


Med vänliga hälsingar

Satu Järvenpää
Hankevetäjä
Kolmen VYYHTI-hanke
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi
Puh 044 7778 839


Abborrpost för yrkesfiskare

 2/2017 mars 

Det här är Centralförbundet för Fiskerihushållnings och de regionala medlemsförbundens elektroniska nyhetsbrev för yrkesfiskare. Centralförbundet samlar ihop riksomfattande nyheter och de regionala förbunden kompletterar meddelandet med lokala nyheter. Respons och önskemål om nyhetsbrevet kan skickas per e-post till fiskeri@ahven.net

Läs Abborrposten här!


EHFF INFORMATIONSTILLFÄLLE / EMKR TIEDOTUSTILAISUUS, VAASA 7.3.2017

PLATS / PAIKKA: Hotell Tropiclandia, mötesutrymme / kokoushuone Panorama, Lemmenpolku 3, 65170 Vaasa__

Informations och diskussionstillfälle om möjligheter för stöd och stödvillkor från Europeiska havs- och fiskerifonden. Information också om aktörspecifika kvoter för laxfiske. Tillfället är riktat för fiskare, fiskförädlare och andra företagare inom fiske.

Tillfället är tvåspråkigt.

Tiedotus ja keskustelutilaisuus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukimahdollisuuksista ja tuen ehdoista. Lisätietoa myös toimijakohtaisesta lohikiintiöstä. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat kalastajat, kalanjalostajat ja muut kalatalousyrittäjät.

ILMOITTTAUTUMINEN / ANMÄLAN VIA LÄNKEN [1] NEDAN/:

https://my.surveypal.com/Tapahtumailmoittautuminen-tapahtumaan-kaksikielinen---EMKR-tiedotuskiertue-Vaasa-7.3.2017---kopio

Se programmet här!


Har du fångat en märkt sik med Carlin-märke?

Vilt- och fiskeriforskningen märkte i höstas lekande mynningssikar i Malax. Märket är ett så kallat Carlin-märke, en liten plastbricka på metalltråd, som sitter fast i ryggen. På märket finns en individuell kod. Varje enskild märkt fisk vägdes och mättes i samband med märkningen.

För att få information om Malaxsikens spridning och vandringar ber vi Kvarkens fiskare om uppmärksamhet på märkta sikar. Meddela uppgifter om fångstplats, fångstdatum, fiskeredskap och fiskens storlek. Märket med fångstuppgifterna skall returneras till följande adress:

RKTL
Merkki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

Ingen postavgift behövs. Informationen kan också meddelas elektroniskt på en blankett, som finns på Vilt- och fiskeriforskningens hemsida:
http://www.rktl.fi/svenska/fisk/fiskresurser/fiskmarkning/returnera_fiskmarken/returneringsblankett.html .         I retur sänds svar på märkningsplats, fiskens storlek vid märkningen och 5 €.

Märkningarna av Malax ås mynningssik görs för att klarlägga mynningssikens vandringsmönster och spridningsområde. Dessutom bidrar uppgifterna till att bedöma mynningssikens betydelse i fisket och fångsten. Dessutom bidrar återfångstuppgifterna till bättre planering av utplanteringarna och valet av utplanteringsbestånd.


Årsmöte 29.1.2017 kl. 17.00

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt årsmöte 29.1.2017 kl. 17.00 vid Kommungården i Malax, Gillestugan. Kaffeservering.

 

Välkomna,

 

Styrelsen


Malax sik märktes med Carlin-märken 2016

Under några dagar hösten 2016 utfördes märkning av Malax sik (så kallade moderfiskar) med hjälp av Carlin märken. Arbetet utfördes av Vilt- och fiskeriforskningen i Vasa. Totalt märktes 158 stycken moderfiskar med Carlin-märken.

Vad är Carlin-märkning?

Carlin -märket är en liten grön plastbit med individuell kod. Den fästes i ryggmuskeln under ryggfenan med en tunn metall- eller plasttråd. Forskningens märkningsresultat baserar sig på hittade och returnerade märken som fiskarna returnerat.

Carlin -märket är det mest använda individuella märket I Finland. Mest används det vid forskningen av laxfiskarnas vandring men metoden passar också andra finska arter bara fisken är tillräckligt stor.


SIKEN FREDAD

v  Strömmingsfiske med sköten är tillåtet under sikens fredningstid på ovanstående platser, dock bör dessa redskap märkas med en blå flagga, största godkända maskstorlek på sköten är 20 mm och max 2 sköten per fiskare tillåts.

Styrelsen, Malax Fiskargille r.f.


Detaljprogram fiskets dag för barn och ungdomar

Kl. 10.00               Portarna öppnas

Kl. 11.00-12.00    Kaninhoppning (Malax-Petalax-Bergö 4H)

Kl. 15.00               Portarna stängs

 

Non stop program:

-Båtmuseet öppet (guidning)

-Medverkande aktörer presenterar sin verksamhet

-Mete för barn (Malax UF)

-Försäljning av fisk (Mereva)

-Försäljning av fiskskinns- och fiskbenssmycken (Mad(d)e in Bergö, Janet Åkerback-Söderholm och Anne-Maj Pellas)

-Drop in workshop för barn (fiskbenssmycken och andra produkter)

-Servering (Malax Museiförening)

Frågesporter om fiske och jakt

 

 Laddaprogrammet  

 Lataa ohjelma

 

Malax Lokal-tv var på plats och dokumenterade dagen, klippet har sedan fått tredje pris i den nationella tävlingen för lokal-tv bolag, se klippet här.


Här kan du läsa senaste nummer av Abborrposten


 Är du osäker var fiskeråarna går?

Bekanta dig med karttjänsten här som uppgjorts av Korsnäs-Malax fiskeområde.


Studieresa kring Fiskodling under tak, RAS-odling och akvaponik

En intressant studieresa kring fiskodling och nya möjligheter ordnas av Företagshuset Dynamo.

Läs mer om resan här.


Årsmöte 31.1.2016 kl. 17.00

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt årsmöte 31.1.2016 kl. 17.00 vid Kommungården i Malax, Gillestugan. Kaffeservering.

 

Välkomna,

 

Styrelsen


Vad krävs av Malax Fiskargilles r.f.:s medlemmar?

-      En medlem kan endast fiska med max 8 nät (240 meter) utan att registrera sig

-   Endast en kommersiell fiskare har rätt att fiska med redskap som är ämnade för kommersiellt fiske

-      Medlem som ämnar fiska med mera än 8 nät (240 meter) bör anhålla om att bli kommersiell fiskare

o    En anhållan riktas till NTM-centralen, blankett finns här

§  Kommersiella fiskare indelas i klass 1 och klass 2

o    Fiskaren bör även registrera en båt i samband med detta

o    I samband med registreringen tillkommer en rapportering om månatliga fångster

o    Enbart kommersiella fiskare har rätt att sälja sin fångst

o    Den person som idkar försäljning av fisk bör inneha hygienpass, se bestämmelser här

 

-      En kommersiell fiskare bör på sikt uppvisa intyg av registreringen från NTM-centralen åt Malax Fiskargilles styrelse

 

-      Från och med 1.1.2016 är fiske med mera än 8 nät ett lagbrott ifall du inte är registrerad kommersiell fiskare

 

-      Gör du registreringen som kommersiell fiskare under 2015 träder detta ikraft från och med 1.1.2016, görs anhållan om registrering sker detta från den dagen då anhållan lämnas in


Vad ändras i samband med den nya lagen?

Centralförbundet för Fiskerihushållningen har sammanställt de främsta förändringarna i ett cirkulär.

Läs mera här!


Ny förordning om fiske

Förordningen om fiske förbättrar skyddet för fisk

Jord- och skogsbruksministeriet 26.11.2015 13.27

Pressmeddelande

 

Den nya förordningen om fiske stödjer återuppbyggnaden av hotade fiskbestånd. Förordningen som utfärdades av statsrådet 26.11 höjer genom fredning och fångstmått nivån på skyddet för många fiskarter jämfört med i dag. Vandringsfiskar ska i synnerhet få bättre skydd.

Förordningen förverkligar målen i den nya lagen om fiske som träder i kraft vid ingången av 2016. Lagens syfte är att trygga goda fiskemöjligheter och fiskbeståndens naturliga livscykel. Målet är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske.

Förordningen ger betydligt bättre skydd för hotad vild insjölax och öring. Insjölax med fettfena, dvs. vild insjölax är totalfredad i Vuoksen och Hiitolanjoki vattensystem. Öring med fettfena är fredad inom hela havsområdet och i de inre vattnen söder om breddgraden 64°00’N.

Från år 2017 framåt ska fettfenan på de öringar, laxar och insjölaxar som utplanteras, klippas bort.  Kravet gäller fiskar som är ett år eller över ett år gamla när de utplanteras.  Bortklippta fettfenor gör det lättare att skilja vilda och utplanterade fiskar från varandra, varför det går att välja vilka fiskar som tas upp. Öringar med bortklippta fettfenor, dvs. utplanterade öringar, är inte fredade. Fångstmåttet eller minimimåttet för en öring är 50 cm.

Vild öring får fortfarande fiskas i landets norra delar. Norr om breddgraden 67°00’N är fångstmåttet för öring med fettfena fortfarande 50 cm och i de inre vattnen mellan breddgraderna 64°00’N och 67°00’N är måttet 60 cm.

Öring och lax är i fortsättningen totalfredade i åar och bäckar från ingången av september till utgången av november, vilket innebär att fredningstiden som tryggar fiskarnas lek förlängs när det gäller spöfisket.  I åar som hör till vattendragen för vandringsfisk är det förbjudet att nätfiska under tiden 15. 8 – 30.11.

Fångstmåttet för gös stiger från 37 cm till 42 cm i hela landet. Kommersiella fiskare i huvudsyssla får dock under en övergångstid på tre år fånga mindre gösar i hela landet. Under övergångstiden är fångstmåttet för gös 37 cm på Skärgårdshavet och i Bottniska viken och 40 cm i Finska viken och de inre vattnen.  Efter övergångstiden är minimimåttet för gös 40 cm på Skärgårdshavet och i Bottniska viken.

Lagen ger en möjlighet att på lokal nivå fastställa strängare fiskebegränsningar om de behövs för att skydda fiskbestånd. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan regionalt bestämma om fångstmått som är större eller mindre än de fångstmått som gäller i hela landet. I de samarbetsgrupper inom fiskerihushållningen som bildas år 2016 kan diskuteras ytterligare regionala begränsningar.

Förordningen om fiske träder i kraft 1.1.2016. Förordningen innehåller bestämmelser förutom om fredning av fiskar och fångstmått för fisk om utsättning och märkning av fångstredskap samt om utbildning och prov för fiskeövervakare.

Förordningen finner ni här!

 


Föredragen från Blå bioekonomiseminariet 27.10.2015

Föredragen på Kustaktionsgruppens (KAGs) och Österbottens fiskarförbunds seminarium om blå bioekonomi finns nu att läsa på fiskarförbundets webbsidor.

http://fishpoint.net/sininen-biotalous-seminaarin-esitykset


Video om mellanskarvens inverkan på yrkesfisket

Österbottens Fiskarförbund har producerat en video om mellanskarvens
inverkan på fisket. Videon kan ses som en minidokumentär om de problem som
fiskerinäringen och lokalbefolkningen upplever. Avsikten med videon är att
upplysa politiker och allmänheten om de problem vi upplever med
mellanskarven, och att försöka påverka utvecklingen kring skarvfrågan
framöver.

Videon kan ses via denna länk http://www.fishpoint.net/skarvvideo


Sikfredning 2015

Siken är fredad under tiden 20.10-5.11.2015 innanför Sillgrundsfarleden.

Ta del av den elektroniska kartan och informationen beträffande sikens fredning  som uppgjorts av Österbottens Fiskarförbund r.f., länken finner du här.

Strömmingsfiske med sköten under sikens fredningstid 2015 (fredat område) tillåten, dock bör dessa redskap märkas med en blå flagga, största godkända maskstorlek på sköten är 20 mm och max 2 sköten per fiskare tillåts.


Nordiska Skärgårdssamarbetet och Egentliga Finlands förbund anordnar ett Skarvseminarium i Åbo 23-24.11.2015

Programmet finner ni här.


Seminarium om Blå ekonomi

Kustaktionsgruppen (KAG) och Österbottens Fiskarförbund r.f. anordnar ett seminarium 27.10.2015 kl. 9-15 om Blå ekonomi.

Programmet finner ni här.


Fiskets dag för Barn och ungdomar anordnas 3.10.2015 kl. 10-16 vid Kvarkens båtmuseum i Malax!

Evenemanget är öppet för alla, ta del av programmet, välkomna!

 

Se programmet här!


Kalastuksen päivä lapsille ja nuorille järjestetään 3.10.2015 klo. 10-16 Merenkurkun venemuseossa Maalahdessa.

Tapahtuma on avoin kaikille, katso ohjelma, tervetuloa!

 

Katso ohjelma täältä!


Slutrapport för projektet Restaurering av fiskvandringsleder i Malax

Under fliken projekt kan ni nu ta del av slutrapporteringen för projektet samt det producerade informationsmaterialet inom ramen för projektet.


Nya fiskelagen godkänd

Riksdagen har i dag 13.3.2015 kl. 13.39 godkänt förslaget till ny lag om fiske. Lagen träder i kraft 1.1.2016. Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter beredningen av en förordning om fiske som skall träda i kraft samtidigt som lagen.


Seminarium - Storskarven vid den österbottniska kusten 26.3.2015

Se programmet och inbjudan här!

 

SEMINARIUM_inbjudan.pdf


Säkerhetstävling för yrkesfiskare

Centralförbundet för Fiskerihushållning utlyser en säkerhetstävling öppen för alla registrerade yrkesfiskare. Anmäl din uppfinning som förbättrar säkerheten endera vid fisket eller i hanteringen av fångsten och som sparar människoliv eller förhindrar olycksfall. Förslaget kan till exempel vara en maskin, en metod eller en idé. Med kan inte delta i tävlingen med produkter som redan finns på marknaden. Vinnarna utses av en jury.

Du kan skicka in dina förslag till tävlingen under tiden 1.12.2014 – 28.2.2015.

De snabbaste respondenterna belönas med snabbvinster. De bästa förslagen belönas med URSUK Ab:s säkerhetsredskap. 1–2 pris är MPS-torrdräkter och 3–4 pris är automatiskt uppblåsbara räddningsvästar.

Tävlingens regler och svarsblankett hittar du här: http://www.ahven.net/yrkesfiske


Förslag om ny lag till fiske behandlas av riksdagens utskott

Förslaget till ny lag om fiske behandlas för närvarande i riksdagens utskott. Lagen är tänkt att träda i kraft från 1.1.2016.

Grundlagsutskottet har gett sitt utlåtande om förslaget, och utfallet blev ungefär som väntat. Enligt utskottet kan lagen godkännas i normal lagstiftningsordning. Förslagen är inte sådana att de strider mot grundlagens skydd för privat ägande. Enligt utskottet är det ok att befria personer över 64 år från att betala fiskevårdsavgiften, och NTM-centralen kan ge yrkesfiskare rätt till yrkesfiske på privata vattenområden om alla villkor som angivits uppfylls samtidigt och fiskeområdet inte har lyckats utarbeta en överenskommelse mellan yrkesfiskaren och vattenägaren. Sedan finns det i betänkandet vissa preciseringar till de olika fullmaktsbemyndiganden som skrivits in i lagförslaget. Betänkandet finns att läsa på finska via denna länk http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_58_2014_p.shtml 

Miljöutskottet har tidigare gett sitt betänkande, också det ännu enbart på finska http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ymvl_26_2014_p.shtml

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande saknas ännu före behandlingen av lagförslaget i plenum.

Allt är med andra ord upplagt för att förslaget till ny lag om fiske kommer att godkännas av denna riksdag, och lagen därmed träda i kraft 1.1.2016.


Malax sik märktes med Carlin-märken 2015

Under några dagar hösten 2015 utfördes märkning av Malax sik (så kallade moderfiskar) med hjälp av Carlin märken. Arbetet utfördes av Vilt- och fiskeriforskningen i Vasa. Totalt märktes 162 stycken moderfiskar med Carlin-märken. Tanken är att märkningen med Carlin-märken fortsätter år 2016. 

Vad är Carlin-märkning?

Carlin -märket är en liten grön plastbit med individuell kod. Den fästes i ryggmuskeln under ryggfenan med en tunn metall- eller plasttråd. Forskningens märkningsresultat baserar sig på hittade och returnerade märken som fiskarna returnerat.

Carlin -märket är det mest använda individuella märket I Finland. Mest används det vid forskningen av laxfiskarnas vandring men metoden passar också andra finska arter bara fisken är tillräckligt stor.


Årsmöte 2015

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt årsmöte 18.1.2015 kl. 16.30 vid kommungården i Malax, gillestugan. Kaffeservering!

                                                             Styrelsen


Har du fångat en märkt sik med Carlin-märke?

Vilt- och fiskeriforskningen märkte i höstas lekande mynningssikar i Malax. Märket är ett så kallat Carlin-märke, en liten plastbricka på metalltråd, som sitter fast i ryggen. På märket finns en individuell kod. Varje enskild märkt fisk vägdes och mättes i samband med märkningen.

För att få information om Malaxsikens spridning och vandringar ber vi Kvarkens fiskare om uppmärksamhet på märkta sikar. Meddela uppgifter om fångstplats, fångstdatum, fiskeredskap och fiskens storlek. Märket med fångstuppgifterna skall returneras till följande adress:

RKTL
Merkki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

Ingen postavgift behövs. Informationen kan också meddelas elektroniskt på en blankett, som finns på Vilt- och fiskeriforskningens hemsida:
http://www.rktl.fi/svenska/fisk/fiskresurser/fiskmarkning/returnera_fiskmarken/returneringsblankett.html .         I retur sänds svar på märkningsplats, fiskens storlek vid märkningen och 5 €.

Märkningarna av Malax ås mynningssik görs för att klarlägga mynningssikens vandringsmönster och spridningsområde. Dessutom bidrar uppgifterna till att bedöma mynningssikens betydelse i fisket och fångsten. Dessutom bidrar återfångstuppgifterna till bättre planering av utplanteringarna och valet av utplanteringsbestånd.


Malax sik märktes med Carlin-märken 2014

Under några dagar hösten 2014 utfördes märkning av Malax sik (så kallade moderfiskar) med hjälp av Carlin märken. Arbetet utfördes av Vilt- och fiskeriforskningen i Vasa. Totalt märktes 62 stycken moderfiskar med Carlin-märken. Tanken är att märkningen med Carlin-märken fortsätter år 2015. 

Vad är Carlin-märkning?

Carlin -märket är en liten grön plastbit med individuell kod. Den fästes i ryggmuskeln under ryggfenan med en tunn metall- eller plasttråd. Forskningens märkningsresultat baserar sig på hittade och returnerade märken som fiskarna returnerat.

Carlin -märket är det mest använda individuella märket I Finland. Mest används det vid forskningen av laxfiskarnas vandring men metoden passar också andra finska arter bara fisken är tillräckligt stor.

Här är ett par bilder från märkningen i Malax (foto, Vilt- och fiskeriforskningen):

Fisken märks med Carli-märke.

 

Fisken släpps varsamt tillbaka.


Färgmärkning av Malax sik 2014

 

År 2014 färgmärktes nästan 80.000 Malax sikar (exakt 79.915 stycken) som hade storleken 12,3 cm. Arbetet utfördes av Vilt- och fiskeriforskningen. Färgmärkningen finansierades av Sandmanska stiftelsen. Vi tackar alla inblandade parter (Sandmanska stiftelsen, Österbottens fiskarförbund r.f. och Vilt- och fiskeriforskningen i Vasa) för ett gott samarbete och genomförande!

Drygt 5.300 stycken fiskyngel utplanterades i Malax. Resten av dessa färgmärkta Malax sikar utplanterades i Petalax, Bergö, Molpe, Korsnäs, Sundom, Gerby, Västervik, Replot och Norra Vallgrund.

Här lite information om färgmärkningsmetoden (källa: Vilt- och fiskeriforskningen):

Färgmärkning är en gruppmärkning där man under fiskens hud med hjälp av tryckluft sprutar fluoriserande färgämnen som blandats med vatten. Färgpartiklarna fastnar i fisken permanent och de syns när fiskarna i mörker belyses med ultraviolett lampljus.

Färgmärkning lämpar sig särskilt bra för märkning av ensomriga sikyngel.


Kalkning av Malax å 2014

 

Ändamålet med projektet: Förbättrar livsmiljön för lekande fiskar och i och med det gynnas alla som ägnar sig åt fiske. Hållbar utveckling och säkerställandet av fiskbeståndet på området.

Åtgärder: Malax å är en viktig resurs och länk i ekosystemet i Malax och har en stor betydelse med tanke på vattenkvaliteten i den inre skärgården. Malax å är mycket känslig för sura och plötsliga avrinningar, speciellt på våren och hösten. Malax Fiskargille r.f. har utarbetat en Vård- och skötselplan för åren 2013-2022 som godkändes på årsmötet 19.1.2014. Årsmötet beslöt även att göra kalkningar av Malax å, dels att sätta ut kalksten på strategiska platser (forsarna) i Malax å.

Målgrupp: Yrkesfiskare, sportfiskare, husbehovsfiskare, villaägare och invånare i Malax kommun.

Beräknade resultat och effekter av projektet: Kalkningen är i linje med en rad olika åtgärder som gjorts på sistone i Malax, dels har viktiga fiskvandringsleder restaurerats, reduceringsfiske är på gång, en vård- och skötselplan har utarbetats för åren 2013-2022 och en kalkning av Malax å är av största betydelse för en långsiktig lösning och en god vattenkvalitet.

Vård- och skötselplan har utformats för åren 2013-2022 som man följer med årligen och uppdaterar.

Bidrag erhållet från: Över- och Yttermalax gemensamma samfälligheter, samt Handlanden Gustaf Svanljungs donationsfond. Vi tackar våra bidragsgivare!

Se klippet här! (Filmat av Malax lokal-tv)

 


Strömmingsfiske med sköten tillåten under sikens fredning 2014 (se bestämmelser nedan)

Strömmingsfiske med sköten under sikens fredningstid 2014 (fredat område) tillåten, dock bör dessa redskap märkas med en blå flagga, största godkända maskstorlek på sköten är 20 mm och max 2 sköten per fiskare tillåts. 


KAG info 2/2014

Här kan ni läsa senaste KAG Info 2/2014.

KAG info tangerar en rad nya möjligheter inom det kustnära fisket, läs om Härförädlad fisk, Mer av Mört, Koordinering av råvara, Fisk det (s)martha valet och om samarbete och smartfiske.

Klicka här för att läsa tidningen!


Yrkesfisket i Finland avlägsnar fosfor ur Östersjön 

Yrkesfisket i Finland avlägsnar årligen 570 ton fosfor ur Östersjön!

 

Detta är för en gångs skull en positiv miljönyhet om Östersjön och inget aprilskämt! Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) förhandsuppgifter var de Finska yrkesmässiga havsfångsterna år 2013 ca. 138 miljoner kilo. Fångsten bestod till största delen av strömming och vassbuk, men också av andra fiskarter så som torsk, lax, gös, abborre och sik. Den fiskade fångsten innehåller fosfor och kväve. Till exempel består 0,4 % av strömmingens färskvikt av fosfor och 2,16 % av kväve (VFFI utredningar

2/2008 s. 35).

 

Finlands yrkesfiske avlägsnade således år 2013 hela 570 ton fosfor och 3000 ton kväve från Östersjön. Som jämförelse var större städers punktutsläpp av fosfor till Östersjön år 2013 följande: Helsingfors. ca. 21 ton, Esbo ca. 5 ton och Åbo ca. 5 ton. Som diffusa fosforutsläpp kan nämnas Vanda å som räknas årligen föra ca. 110 ton fosfor till Östersjön och fyra åars gemensamma fosforbelastning till Skärgårdshavet beräknas vara ca. 400 ton fosfor. Den genom fisket avlägsnade 570 ton fosforn utgör således en anmärkningsvärt stor och betydande mängd jämfört med punkt- och diffusa utsläpp.

I Skyddsfonden för Skärgårdshavets broschyr

(http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/sv/donera) från år 2013 kan man läsa att fosforn är det näringsämnet som mest påverkar övergödningsläget i Skärgårdshavet. I broschyren sägs vidare att avlägsnandet av ett gram fosfor kostar 50 cent. Genom att använda samma matematik avlägsnar yrkesfiskarna från Östersjön årligen fosfor för ett belopp motsvarande 285 miljoner euro.

 

Var och en finländare kan bidra till att hjälpa Östersjön att tillfriskna genom att två gånger i veckan äta inhemsk fisk av varierande arter. Förutom att leverera verklig närmat gör yrkesfiskarna dagligen ett värdefullt miljöarbete till förmån för Östersjön. Fiskätande inverkar även positivt på hälsan och välbefinnandet. Genom att äta inhemsk fisk, bidrar du till att Östersjön renas på överskotts närsalter, din hälsa och välfärd blir bättre samtidigt som du ger arbete åt finländska yrkesfiskare.

 

Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto, tel. 0400-720 690

Kaj Mattsson, Åbolands Fiskarförbund, tel. 0400 – 573 474

Guy Svanbäck, Österbottens Fiskarförbund, tel. 0500-860 566

Christian Lindén, Nylands Fiskarförbund, tel. 040-354 2317

 

Distribuerat av Guy Svanbäck, verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund r.f.

 


Förvaltningsplan för skarv i Sverige

 

Nedan länken till den nyligen godkända förvaltningsplanen för skarv i Sverige, ifall ni inte sett den tidigare. Kan vara intressant att veta hur man resonerar på andra sidan Bottniska viken (distribuerad av Guy Svanbäck, verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund r.f.).

 

Läs rapporten här.

 


Vinterfiskare - märk redskapen rätt och kom ihåg fiskeloven

 

När kölden sent omsider anlänt till södra Finland börjar vattnen frysa och vinterfiskets vänner kommer äntligen ut på isarna. Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna om hur redskapen ska märkas och vilka fisketillstånd som behövs.

 

Bestämmelserna om hur fiskeredskap ska märkas förnyades för två år sedan. Enligt Centralförbundet för Fiskerihushållning har man under de senaste två åren gjort varierande tolkningar ute på isvidderna. Nu borde tiden för tolkning vara över och märkningen ske rätt. Utgångspunkten för märkningen av redskap är: 

 

1) När man fiskar från isen ska redskap och vakar med diameter över 40 cm, märkas ut med en 1,2 meter hög stång som inte är vit. Stången ska också förses med en 2 cm hög reflex, som är synlig från alla håll. Om man till exempel lägger ut en katsa, mjärde eller vertikalryssja sköts fisket genom en vak. Om den vaken är över 40 cm i diameter ska den märkas ut på ovannämnda sätt med en minst 1,2 meter hög reflexförsedd stång.

2) Om redskapet, eller flera redskaps sammankopplade längd är över 10 meter ska en stång användas i båda ändarna. Så här ska man till exempel göra om man fiskar med nät. Då man fiskar med vinternät är det vanligt att man lägger ut nät åt flera håll från vaken där man vittjar. Eftersom nätlängderna alltid är över 10 meter långa ska ovan nämnda stångar sättas ut både vid vaken och i ändan av alla de i olika riktningar utsatta näten.

 

Märkningen fullbordas med fiskarens kontaktuppgifter. Fiskarens namn och kontaktuppgifter samt det märke som anger fiskerätten ska fästas vid stången. Kom ihåg att märkningen av dina redskap är en säkerhetsfråga.

 

Statens fiskevårdsavgift höjdes vid årsskiftet

 

Vinterfiskaren ska också ha sina fisketillstånd i skick. Pilkfiske är en allmän fiskerätt som är gratis, men för nätfiske måste man betala statens fiskevårdsavgift samt införskaffa vattenägarens tillstånd. Fiskevårdsavgiften för år 2014 är 24 € per kalenderår, eller 7 € för en sju dygn lång fiskeperiod.

 

Fiskevårdsavgiften kan inbetalas direkt på jord- och skogsbruksministeriets konto FI47 5000 0121 5028 42, eller köpas från jord- och skogsbruksministeriets nätbutik (www.mmm.fi), posten (Itella), R-kiosker, eller som ett mobillov. Kvitto över betalning ska alltid medhållas vid fiske. Under 18-åringar och 65 år fyllda behöver inte betala fiskevårdsavgift.


Årsmöte 2014

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt Årsmöte 19.1.2014 kl. 16.00 vid kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 MALAX, gillestugan.

Nya och gamla medlemmar är välkomna!

Kaffeservering!

                                 Styrelsen


Statsrådets förordning om reglering av fiske av sik med nät samt om höstfredningen

Statsrådet ändrade den 19.6.2013 (451/2013) förordningen om fiske gällande fiske av sik till havs samt i åar och bäckar som rinner ut i havet. Målet är att förbättra tillståndet för den hotade i älven lekande vandringssiken samt förstärka andra i havet lekande fiskstammar. Detta är en av de åtgärder som jord- och skogsbruksministeriet planerat för att säkra ett hållbart fiske. Ett hållbart fiske innehåller både ekologiska-, ekonomiska- och sociala aspekter.

Den viktigaste förändringen är regleringen av nätens knutavstånd i sikfisket. Nätens knutavstånd bör vara minst 43 mm. Undantagsvis kan man i Bottenviken (27 – 35 mm beroende på området) samt Kvarken (40 mm) använda sig av finmaskigare nät, för att fisket av de lokala i havet lekande sikstammarna skall vara möjligt.

Genom att reglera nätens knutavstånd kan man minska på fångsten av sik som inte är fullvuxen och öka på mängden sik som deltar i leken. Enligt förordningen är sikfiske med nät ett fiske där minst hälften av fångstens vikt utgörs av sik.

Utöver det har man tagit med siken bland de andra laxfiskarna som fredad art under hösten i de åar och bäckar som rinner ut i havet. Därmed får man inte fiska sik i åar och bäckar som rinner ut i havet från början av september till slutet av november. Sikfisket är ändå tillåtet med spö, drag och med håv de tio första dagarna i september och efter den 15:e november.

Ändringen av förordningen av fisket träder i kraft den 15.8.2013, varefter de nya regleringarna om knutavstånd börjar tillämpas. Utöver de regleringarna, utarbetas en forskningsplan över sikstammarna och sikfisket. Uppgifterna som framkommer i forskningsprogrammet används som en viktig grund då man överväger utvecklingen av regleringen av sikfisket år 2015.

Tilläggsuppgifter ger fiskerimästare Lars Sundqvist tel. 295 028 628


Årsmöte 2013

Malax Fiskargille r.f. håller stadgeenligt Årsmöte 13.1.2013 kl. 18.00 vid kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 MALAX, gillestugan.

Information om restaurering av fiskvandringsleder i Malax!

Nya och gamla medlemmar är välkomna!

Kaffeservering!

                                 Styrelsen


Fiskbryggan i Malax har fått asfalt

Malax Fiskargille r.f. har anhållit via Malax kommun att fiskbryggan skulle asfalteras, detta har åtgärdats nu under sommaren 2012, med mycket gott resultat.

 

 


Lagändringar gällande fisket trädde i kraft i början av april 2012

Lagen berör bland annat utmärkningen av fiskeredskap.

Läs Utmarkning_av_fiskeredskap.pdf här ingående om de nya bestämmelserna.


Projektet: Norsfiske - Attraktivt och lönsamt

Malax Fiskargille r.f. har lämnat in en projektansökan 3.4.2012 till Österbottens ELY-central gällande Norsfiske - Attraktivt och lönsamt. Malax Fiskargille r.f. önskar erhålla finansiering ur Kustaktionsprogrammet (KAG/Aktion Österbotten r.f.).

 

Varför behövs projektet?

 

Yrkesfiskarna i Österbotten står idag inför många utmaningar, samtidigt som man brottas med många problem. Fisket idag är inte detsamma som fisket för många år sedan. Nya direktiv och lagar träder i kraft, yrkesfiskaren brottas med sälskador och en kraftigt ökande skarvpopulation. Fångsterna minskar och lönsamheten blir sämre, därför är det viktigt och aktuellt att diversifiera yrkesfisket och komma med nya alternativa lösningar för ett hållbart fiske.

 

Att skapa ett attraktivt och lönsamt norsfiske skulle vara ett led i rätt riktning, att skapa nya förutsättningar för yrkesfiskarna i Österbotten. Vid flertalet tillfällen har det diskuterats att ett pilotprojekt borde igångsättas gällande norsfisket, för att exportera denna resurs till Ryssland och Baltikum. Malax Fiskargille r.f. åtar sig härmed koordineringen av detta pilotprojekt, projektet kommer även förhoppningsvis att beröra ett område i Maxmo (ej klart i skrivande stund). Ifall samarbetet med Maxmo inte leder någonstans ges utrymme för ett annat fiskargille att komma med i projektet.

 

Vad är målsättningen med projektet?

 

Projektet syftar till att skapa nya hållbara och ekonomiska lösningar för de österbottniska fiskarna, samt försöka locka nya och unga aktörer till branschen.

Framtidsutsikterna är att kunna leverera en sorterad och högklassig råvara (nors) från Österbotten som säljs på den globala marknaden. Önskvärt vore även att lyfta norsen bland de finländska konsumenterna.

 

 

 


Branschseminarium för fiskerinäringen 20.2.2012

Österbottens Fiskarförbund genomför en serie seminarier kring aktuella frågor för fiskerinäringens aktörer i Österbotten. Denna gång tar vi upp förslaget till förnyande av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Diskussionerna om EU:s fiskeripolitik är högaktuella i och med förslaget till parlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken 2013-2020 och förslaget till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020. Läs inbjudan här: Inbjudan_seminarium_20_2_2012.pdf.

 

Läs programmet här: Program_seminarium_20_2_2012.pdf


Årsmöte 2012

Malax Fiskargille r.f. håller årsmöte 15.1.2012 kl. 14.00 vid kommungården i Malax, gillestugan.


 

Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 17.1.2023